Nawaf Salameh
Președinte al Fundației Alexandrion

Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu – În onoarea valorilor culturii române

Inițiativa noastră de a lansa Premiile Constantin Brâncoveanu este omagiul pe care noi îl aducem personalității strălucite a acestui domnitor cutezător, proeminent reper moral și reprezentant de elită al istoriei şi culturii române. Premiile Constantin Brâncoveanu semnifică, totodată, un punct de referință în evoluţia Grupului Alexandrion şi a Fundaţiei care îi poartă numele.

De-a lungul vremii, grupul Alexandrion a înregistrat o dezvoltare importantă, fundamentată pe munca neobosită a sute de oameni și pe sacrificii însemnate, din partea tuturor celor care ne-au urmat cu încredere și loialitate, cu bunăcredință și profesionalism.

Dezvoltarea şi succesele Alexandrion Group au făcut posibilă evoluţia Fundaţiei Alexandrion. Aceasta a fost un sponsor important al Comitetului Olimpic Sportiv Român, pentru Olimpiadele de la Atena, Beijing şi Londra, contribuind cu discreţie la finanțarea ramurilor sportive ce au adus recunoaștere internațională și numeroase medalii pentru sportul românesc. Am sponsorizat echipa feminină de handbal “U” Alexandrion-Cluj şi echipa masculină de handbal Steaua-Alexandrion. În anul comemorării Martirilor Brîncoveni, Fundaţia Alexandrion a avut o contribuţie importantă la reeditarea Bibliei de la Bucureşti, pentru care Preafericitul Patriarh Daniel ne-a onorat cu ”Ordinul şi Medalia Sfinţii Martiri Brâncoveni”.

De ce am ales să iniţiem Premiile Constantin Brâncoveanu pentru istorie şi cultură? De ce ne-am implicat în aniversarea Brâncoveanu 300 de la Academia Română? Toate aceste întrebări au un răspuns unic, izvorât din conștiința noastră, din sentimentele de prețuire și respect față de țara care ne-a adoptat și față de istoria ei fascinantă!

În istoria ţării noastre, Constantin Brâncoveanu este una dintre cele mai strălucite figuri. Personalitatea sa, excepțională, reuneşte, în mod tragic, spiritul unui mare patriot, vocația și împlinirea de ctitor și inovator în artă și cultură, evlavia și credinţa nezdruncinată în Dumnezeu, dăruirea pentru valorile familiei şi ale neamului său. Cu încredințarea că este de datoria fiecărui român și creștin să păstreze și să continue aceste valori, ne-am pus în slujba aceloraşi deziderate umanitare și am hotărât să contribuim, cu mijloacele de care dispunem și cu strădania noastră în opera de păstrare cu respect și recunoștință strălucirii faptelor și a numelui său.

Astfel, am denumit cel mai valoros dintre produsele noastre Constantin Brîncoveanu, aşa cum francezii au dat numele lui Napoleon unor produse de aceeaşi valoare pentru Franţa şi pentru lumea întreagă. Aşa cum austriecii au dat numele compozitorului Mozart unor produse care au completat imaginea de ţară prosperă și influentă a Austriei, aşa cum englezii folosesc numele marelui politician Winston Churchill pentru cele mai valoroase produse ale lor, noi ne-am gândit să legăm numele lui Brâncoveanu de produse româneşti premium, care reunesc valoarea prestigioasă a tradiției, calitatea și savoarea unui produs de mare rafinament şi o amprentă autohtonă inconfundabilă. Şi, în această privință, cred că viaţa ne-a dat dreptate. Vinarsul Brâncoveanu a devenit un brand unic, valoros, respectat, premiat la mari concursuri internaţionale, căutat, invidiat, cu o piață externă din ce în ce mai mare. De asemenea, cum este firesc, o parte din succesul brandului Brâncoveanu se va întoarce spre cultura din care a provenit, împlinind astfel aspiraţiile de întemeietor şi creator de cultură ale marelui voievod creștin Constantin Brâncoveanu.

Avem convingerea că Premiile Constantin Brâncoveanu se vor întinde pe ani mulţi şi vor contribui la recunoaşterea valorilor româneşti, la consolidarea lor, la continuarea ctitoriilor începute de Familia Brâncoveanu în spaţiul culturii române. Potenţialul brandului Brâncoveanu se întoarce astfel din istorie în economie şi din economie în cultura română, legându-le pe toate într-un tot unitar.

Peste timp, nu ne facem decât o modestă datorie faţă de idealurile unui mare întemeietor de şcoală, stil şi spirit românesc!