alexandriongroup.com

Donează

Direct : prin transfer bancar în urmatorul cont : IBAN RO 42 PIRB 4201 7020 5500 1000 deschis la Piraeus Bank. Indirect : prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit infiintata conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Normele metodologice pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit au fost publicate in Monitorul Oficial Nr. 115 din 15 februarie 2007. Este vorba de Ordinul Ministrului Finantelor Publice 185 din februarie 2007. Pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, contribuabilii vor depune, la administratia financiara de domiciliu, formularul 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual. Cei care obtin, pe langa salarii, si alte venituri, vor completa formularul 200 - Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul 2005, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat. Formularele pot fi depuse si prin posta, prin scrisoare recomandata, recipisa obtinuta de la oficiul postal reprezentand dovada depunerii declaratiei/cererii in termenul legal prevazut. Termenul legal pentru depunerea declaratiilor de venit este 15 mai 2007, dupa expirarea acestuia contribuabilii fiind decazuti din dreptul de exercitare a acestei optiuni."

developed by OPUSDESIGN