alexandriongroup.com

Milioane de oameni, milioane de copaci

Descriere proiect

“Milioane de oameni, milioane de copaci” este un program na?ional de responsabilitate social? corporativ?, care are ca scop promovarea activit??ilor de voluntariat în cadrul companiilor, organiza?iilor ?i a institu?iilor pentru plantarea de copaci sau alte plante în ora?e ?i în împrejurimile acestora, conform calendarului anual de plant?ri, toamna ?i prim?vara. Orice companie, organiza?ie sau institu?ie poate participa la program! Prim?riile pot acorda avize asupra zonelor pe care le recomand? pentru plant?ri. Voluntari din cadrul companiei/organiza?iei vor planta copaci sau alte plante. Cei inscrisi in program vor achizitiona puietii/plantele din fonduri proprii, vor asigura instrumentele necesare plant?rii, transportul voluntarilor, invitarea la ac?iuni comune de voluntariat a elevilor, studen?ilor din ora?ele în care î?i desf??oar? activitatea. Viziteaz? site-ul proiectului

developed by OPUSDESIGN